Title Báo cáo cập nhật PVT
Report Type Phân tích công ty
Source EPS
Industry
Bussiness
Detail Date : 18/03/2019
Total pages : 4
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 400 Kb
Download: 68
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có kế hoạch thoái vốn tại PVT xuống còn 36% trong giai đoạn 2019 - 2020. Ban giám đốc PVT đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 2019 tương đối thận trọng, lần lượt là 5,500 tỷ đồng và 400 tỷ đồng. Cổ tức bằng tiền mặt là 1,000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận của PVT trong 2019 lần lượt là 8,399 tỷ đồng (+11% n/n) và 713 tỷ đồng (-8% n/n)