Title Báo cáo VPD - THEO DÕI
Report Type Phân tích công ty
Source FPTS
Industry
Bussiness
Detail Date : 08/05/2019
Total pages : 5
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 303 Kb
Download: 56
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

 Bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do, chúng tôi xác định giá mục tiêu của VPD là 17.200 đồng/cp, thấp hơn giá hiện tại đang giao dịch trên thị trường là 1%. Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với VPD. Nhà đầu tư có thể chốt lời tại mức giá hiện tại và thực hiện mua vào khi cổ phiếu về mức giá 14.900 đồng/cp tương ứng với mức sinh lời kỳ vọng là 15%.