Title Báo cáo cập nhật PVT - MUA
Report Type Phân tích công ty
Source MAS
Industry
Bussiness
Detail Date : 19/11/2021
Total pages : 3
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 294 Kb
Download: 47
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

PVT đang trong giai đoạn điều chỉnh sau nhịp tăng vượt đỉnh 24.100. Ngưỡng này đang là hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng giá trung hạn của PVT