Title Báo cáo cập nhật PVD - Tăng tỷ trọng
Report Type Phân tích công ty
Source MAS
Industry
Bussiness
Detail Date : 06/09/2022
Total pages : 3
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 336 Kb
Download: 18
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Chúng tôi dự báo PVD sẽ ghi nhận khoản 228 tỷ đồng LNST cổ đông công ty mẹ trong 6 tháng cuối năm, theo đó mức LNST của năm 2022 lên mức 112 tỷ đồng, EPS đạt 200 đồng/cp. Kỳ vọng PVD sẽ hướng đến vùng giá tương đương Book value, chúng tôi đưa giá mục tiêu cho PVD ở mức 24.650 đ/cp.