Title Báo cáo phân tích Công ty Cổ Phần Than núi Béo – Vinacomin_khuyến nghị MUA
Report Type Phân tích công ty
Source VTS
Industry
Bussiness
Detail Date : 22/03/2012
Total pages : 11
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 504 Kb
Download: 525
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

NBC có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai khi nhu cầu về than phục vụ sản xuất, làm nguyên nhiện liệu luôn thiếu hụt. Bên cạnh đó, định hướng phát triển ngành than sắp tới sẽ đưa giá than tiến tới vận động theo cơ chế thị trường dẫn tới giá than sẽ tăng. Giá cổ phiếu NBC đang thấp hơn giá trị sổ sách, chỉ bằng 0.84 gía trị sổ sách và P/E đang ở mức thấp 2.84(<5)