Title Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Traphaco
Report Type Phân tích công ty
Source BVSC
Industry
Bussiness
Detail Date : 04/07/2013
Total pages : 13
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 553 Kb
Download: 739
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Dự báo doanh thu hợp nhất đạt 1.784 tỷ đồng (+27,4%  yoy), LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ là 155 tỷ đồng (+33% yoy).EPS 2013 (sau khi điều chỉnh pha loãng do tăng vốn) đạt 8.375 đồng/cổ phiếu, với mức giá hiện tại ngày 4/7/13 là 86.000 đồng/cổ phiều thì P/E dự phóng là 10,2x, khá hợp lý đối với một doanh nghiệp dược đầu ngành như TRA.