Title Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn - Khuyến nghị MUA
Report Type Phân tích công ty
Source FPTS
Industry
Bussiness
Detail Date : 14/11/2013
Total pages : 4
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 299 Kb
Download: 273
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt khoảng 55 tỷ đồng, tương ứng EPS forward 2013 là 5.197 VND. P/E forward với giá giao dịch hiện tại là 5,1x. Đây là mức thấp so với P/E trung bình ngành dệt may khoảng từ 7x-8x. Vì vậy, FPTS khuyến nghị MUA cổ phiếu GMC với mức giá mục tiêu 36.400 VND, tương ứng P/E là 7x.