Title Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Traphaco _ Khuyến nghị GIỮ
Report Type Phân tích công ty
Source Kim Eng
Industry
Bussiness
Detail Date : 18/12/2013
Total pages : 7
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 1638 Kb
Download: 64
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Tăng trưởng DT và LN 2014 của TRA dự báo ở mức 23 và 26% n/n, đạt 2.186 và 235 tỷ đồng. Trong báo cáo trước (ngày 18/9/2013), MBKE đã khuyến nghị MUA vào TRA, tính đến nay giá cp đã tăng khoảng 20%, chạm giá mục tiêu của MBKE. Hiện TRA đang giao dịch ở mức PE 2014 khoảng 10x, tương đương với bình quân ngành. Do đó, MBKE đưa ra khuyến nghị GIỮ dài hạn TRA.