Title Báo cáo phân tích CTCP VINAM
Report Type Phân tích công ty
Source Hoa Binh securities
Industry
Bussiness
Detail Date : 09/08/2010
Total pages : 8
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 900 Kb
Download: 28
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content
Hiện tại P/B trung bình của nhóm cổ phiếu ngành xây dựng vào khoảng 3 lần.Vì CVN có quy mô nhỏ và so sánh với một số công ty có quy mô tương đương thì CVN có tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản cao. Do đó, Hoa Binh securities ước lượng P/B hợp lý của CVN năm 2010 dao động từ 2 – 3 lần. Do đó mức giá hợp lý của CVN năm 2010 vào khoảng 25,000 – 37,000 đ/cp.