Title Báo cáo phân tích CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn - Khuyến nghị Nắm Giữ
Report Type Phân tích công ty
Source VDSC
Industry
Bussiness
Detail Date : 14/07/2010
Total pages : 8
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 3184 Kb
Download: 75
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content
Trên cơ sở những giả định và ước tính thận trọng, mức EPS năm 2010 của SPP được dự báo sẽ vào khoảng 3.720 đồng/CP, tương đương mức P/E forward 7,9 lần. VDSC cho rằng mức giá hợp lý của cổ phiếu SPP tại thời điểm này xoay quanh mức 35.320 đồng/CP, tương đương mức vốn hóa 317,18 tỷ đồng.