Title Báo cáo phân tích CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Report Type Phân tích công ty
Source Viet Capital Securities
Industry
Bussiness
Detail Date : 30/05/2010
Total pages : 13
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 317 Kb
Download: 33
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content
Viet Capital Securities thực hiện báo cáo cập nhật đối với Công  ty Cổ phần Vận tải & Thuê tàu biển Việt Nam (VST) và đưa ra khuyến nghị MUA cho mục đích đầu tư ngắn và trung hạn, mức giá mục tiêu là 32.000 đồng/cp, tương ứng với mức P/E năm 2010 là 7,7x và mức EV/EBITDA là 5,5x.