Title Báo cáo phân tích CTCP Hữu Liên Á Châu
Report Type Phân tích công ty
Source MB Securities
Industry
Bussiness
Detail Date : 17/12/2009
Total pages : 4
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 406 Kb
Download: 87
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content
Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm và tình hình kinh doanh thuận lợi trong 3 tháng cuôi năm 2009. Chúng tôi dự báo EPS cả năm của Công ty tối thiểu sẽ đạt 4.652 đồng. Như vậy giá của  HLA nằm trong khoảng 35.700 đồng cổ phần tương đương với PE 8x. Chúng tôi cho rằng mua và nắm giữ cổ phiếu HLA là quyết định không tồi.