Title Báo cáo khuyến nghị cổ phiếu CTCP Vạn Phát Hưng
Report Type Phân tích công ty
Source KLS
Industry
Bussiness
Detail Date : 08/09/2009
Total pages : 4
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 345 Kb
Download: 29
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content
Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long khuyến nghị đối với các nhà đầu tư tổ chức KHÔNG ĐẦU TƯ vào cổ phiếu VPH. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư cá nhân thì có thể xem xét mua vào tại mức giá chào sàn.