Title Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Hùng Vương _Khuyến nghị OUTPERFORM
Report Type Phân tích công ty
Source BVSC
Industry
Bussiness
Detail Date : 15/04/2015
Total pages : 13
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 981 Kb
Download: 793
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Khuyến nghị  đầu tư.  BVSC đánh  giá OUTPERFORM  đối  với  cổ  phiếu HVG ở mức giá mục  tiêu 25.300 VND/cổ phiếu dựa trên  triển vọng khả quan của doanh nghiệp. CTCP Hùng Vương có  lợi  thế khi sở hữu chuỗi giá  trị có quy mô  lớn  trong ngành cá và việc phát  triển sang ngành  tôm thông qua hoạt động M&A đem lại sự tăng trưởng nhanh cho Công ty.