Title Báo cáo phân tích CTCP Vạn Phát Hưng
Report Type Phân tích công ty
Source Viet Capital Securities
Industry
Bussiness
Detail Date : 09/09/2009
Total pages : 5
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 425 Kb
Download: 119
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content
Dựa trên nguồn quỹ đất ở các vị trí tiềm năng ở Quận 2, 7, 9, và Nhà Bè, theo phương pháp NAV trên tính toán thận trọng, VPH được định giá ở mức 65,000đồng/cổ phiếu. Với 67ha trong số 95 ha quỹ đất (70%) đã được giải tỏa là một thế mạnh cạnh tranh tạo điều kiện cho VPH có thể mang sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng. Do đó, VPH là một cổ phiếu bất động sản tốt cho đầu tư dài hạn.