Title Báo cáo phân tích CTCP Hùng Vương_Khuyến nghị GIỮ
Report Type Phân tích công ty
Source Kim Eng
Industry
Bussiness
Detail Date : 10/09/2015
Total pages : 7
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 928 Kb
Download: 311
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

MBKE đưa ra khuyến nghị Giữ với giá mục tiêu 16.000 dựa trên PE 2015 ở mức 11 lần, tương đương trung bình ngành. MBKE kỳ vọng giá trị xuất khẩu cá tra của toàn ngành nói chung, cũng như HVG nói riêng