Title Báo cáo phân tích CTCP Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn_Khuyến nghị NEUTRAL
Report Type Phân tích công ty
Source BVSC
Industry
Bussiness
Detail Date : 10/09/2015
Total pages : 5
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 639 Kb
Download: 325
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Dựa trên các giả định thận trọng, BVSC ước tính GMC sẽ đạt ~21 tỷ đồng LNST trong 2 quý cuối năm, giảm 45% yoy. Như vậy, doanh thu thuần và LNST cả năm 2015 lần lượt ở mức 1.446 tỷ đồng (+2,6% yoy) và 70,3 tỷ đồng (+23,5% yoy). EPS và P/E dự phóng ở mức ~6.036 VND/CP và 8,25 lần.