Title Báo cáo phân tích CTCP Hoàng Long-Long An
Report Type Phân tích công ty
Source EPS
Industry
Bussiness
Detail Date : 15/01/2008
Total pages : 9
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 226 Kb
Download: 41
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content
Công ty cổ phần Hoàng Long-Long An hoạt động đa ngành, trong đó kinh doanh thuốc lá chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu, 60% năm 2006. Hoạt  động kinh doanh xây dựng và kinh doanh vận tải đóng vai trò quan trọng, chiếm gần 40% tổng doanh thu năm 2006.