Title Báo cáo phân tích CTCP Traphaco_NEUTRAL
Report Type Phân tích công ty
Source BVSC
Industry
Bussiness
Detail Date : 11/03/2016
Total pages : 4
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 508 Kb
Download: 699
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

BVSC khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu TRA trong năm 2016 với giá mục tiêu theo phương pháp định giá FCFF là 106.000 VNĐ/cp, cao hơn 1% so với mức giá đóng của ngày 09/3/2016 105.000 VNĐ/cp.