Title Báo cáo cập nhật CTCP Cơ điện lạnh_Khuyến nghị NẮM GIỮ
Report Type Phân tích công ty
Source VCBS
Industry
Bussiness
Detail Date : 27/06/2016
Total pages : 7
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 444 Kb
Download: 496
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Năm 2015, REE ghi nhận KQKD không tích cực với 2.643 tỷ đồng doanh thu thuần (+0,5% yoy) và 888 tỷ đồng LNST (-19,1% yoy). Nguyên