Thành tựu

Năm 2020
Giải thưởng “Công ty chứng khoán có dịch vụ ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2020” do tạp chí Ngân hàng Tài chính Toàn cầu (Global Finance and Banking) tại London – Anh quốc bình chọn.
Giải thưởng “Công ty chứng khoán có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” tại Diễn đàn Dịch vụ Tài chính Việt Nam 2020.
Danh hiệu Top 3 thành viên thị phần giao dịch trái phiếu lớn nhất năm 2020 do Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội trao tặng.

Năm 2019
Giải thưởng “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2019” do tạp chí Ngân hàng Tài chính Toàn cầu (Global Finance and Banking) tại London – Anh quốc bình chọn.
Top 3 Công ty chứng khoán Việt Nam trong cả 3 hạng mục của Asia Money Broker Poll 2019 – (1) Best overall research, (2) Best overall sales service và (3) Best local brokerage.
Bộ Tài Chính vinh danh TOP 1 Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019.

Năm 2018
Giải thưởng "Nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản tốt nhất Việt Nam năm 2018" do tạp chí World Finance tổ chức.
Giải thưởng “Best Securities Broker Vietnam 2018” do tạp chí CFI bình chọn.
Top 3 hạng mục Best Overall Country Research, Top 1 hạng mục Best analyst for Automobiles & Components tại giải bình chọn Asia Money Broker Poll 2018 do tạp chí AsiaMoney/EuroMoney, dựa trên khảo sát các khách hàng tổ chức trên toàn cầu.

Năm 2017
Nhận giải thưởng “Best Investment Management 2017” do tạp chí World Finance bình chọn.
Được HNX trao kỷ niệm chương “Công ty chứng khoán tiêu biểu năm 2017” và “Thành viên thị trương chứng khoán phái sinh đầu tiên”.
- Được VSD tuyên dương là “Thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh đầu tiên”.

Năm 2016
Nhận giải thưởng “Best Investment Management 2016” do tạp chí World Finance bình chọn
Được tạp chí CFI – một tạp chí uy tín về tài chính của Anh - bình chọn là Công ty môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2016.
Được Bộ tài chính tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác huy động vốn cho NSNN thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần vào thành công chung của ngành, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách năm 2016.

Năm 2015
Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam – Tạp chí Finance Asia và Alpha South East Asia bình chọn.
Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam – Tạp chí Alpha South East Asia bình chọn.
Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu giai đoạn 2005 – 2015 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biểu dương.
Tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các Công ty chứng khoán về đấu thầu trái phiếu chính phủ và dẫn đầu thị phần môi giới trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Thành viên tiêu biểu thị trường trái phiếu chính phủ 2015 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biểu dương.
Được Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh nằm trong TOP5 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất năm 2015, TOP10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất năm 2015 và là Công ty chứng khoán có thương vụ IPO điển hình.

Năm 2014
BSC được Bộ tài chính trao tặng bằng khen vì đã có những đóng góp xây dựng và phát triển TTCK của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2009- 2014.
Nhận giải thưởng Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam do tạp chí Alpha South East Asia bình chọn.
Được Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh Top 3 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu năm 2014 và Top5 Công ty chứng khoán có giá trị bán đấu giá cổ phần lớn nhất.
Được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biểu dương Top 5 thành viên tiêu biểu thị trường Trái phiếu chính phủ.

Năm 2011
BSC vinh hạnh được đón nhận Huân chương lao động hạng 3 vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ Quốc.

Năm 2010
Nhận giải thưởng Công ty tư vấn chứng khoán tốt nhất do Diễn đàn kinh tế Việt Nam và báo Vietnamnet bình chọn.

Năm 2009
Được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tôn vinh là 1 trong 15 Công ty chứng khoán tiêu biểu trong gần 100 thành viên giao dịch.

Năm 2005
Được Bộ Tài chính tặng bằng khen về việc tổ chức bán đấu giá thành công cổ phần của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam.