Thành tựu

Năm 2005
Được Bộ Tài chính tặng bằng khen về việc tổ chức bán đấu giá thành công cổ phần của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam.

Năm 2009
Được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tôn vinh là 1 trong 15 Công ty chứng khoán tiêu biểu trong gần 100 thành viên giao dịch.

Năm 2010
Nhận giải thưởng Công ty tư vấn chứng khoán tốt nhất do Diễn đàn kinh tế Việt Nam và báo Vietnamnet bình chọn.

Năm 2011
BSC vinh hạnh được đón nhận Huân chương lao động hạng 3 vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ Quốc.

Năm 2014
BSC được Bộ tài chính trao tặng bằng khen vì đã có những đóng góp xây dựng và phát triển TTCK của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2009- 2014.
Nhận giải thưởng Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam do tạp chí Alpha South East Asia bình chọn.
Được Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh Top 3 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu năm 2014 và Top5 Công ty chứng khoán có giá trị bán đấu giá cổ phần lớn nhất.
Được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biểu dương Top 5 thành viên tiêu biểu thị trường Trái phiếu chính phủ.

Năm 2015
Nhà thu xếp chứng khoán nợ tốt nhất Việt Nam – Tạp chí Finance Asia và Alpha South East Asia bình chọn.
Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam – Tạp chí Alpha South East Asia bình chọn.
Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu giai đoạn 2005 – 2015 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biểu dương.
Tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các Công ty chứng khoán về đấu thầu trái phiếu chính phủ và dẫn đầu thị phần môi giới trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Thành viên tiêu biểu thị trường trái phiếu chính phủ 2015 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biểu dương.
Được Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh nằm trong TOP5 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất năm 2015, TOP10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất năm 2015 và là Công ty chứng khoán có thương vụ IPO điển hình.

Năm 2016
Nhận giải thưởng “Best Investment Management 2016” do tạp chí World Finance bình chọn
Được tạp chí CFI – một tạp chí uy tín về tài chính của Anh - bình chọn là Công ty môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2016.
Được Bộ tài chính tặng bằng khen với thành tích xuất sắc trong công tác huy động vốn cho NSNN thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần vào thành công chung của ngành, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách năm 2016.

Năm 2017
Nhận giải thưởng “Best Investment Management 2017” do tạp chí World Finance bình chọn.

Năm 2019
Nhận giải thưởng "Best Brokerage House 2019" do tạp chí Global Banking and Finance bình chọn.