Dịch vụ/tiện ích khác > BSC i-Invest
Chi tiết giao dịch

BSC i-Invest là nền tảng giao dịch trực tuyến công nghệ cao dành cho khách hàng của BSC. Khác với các phương thức quen thuộc là đặt lệnh theo từng mã cổ phiếu, i-Invest sử dụng phương thức quản lý và thực hiện mua bán theo danh mục đầu tư cũng như hệ thống đặt lệnh tự động. Công cụ BSC i-Invest có hai tính năng chính, cụ thể như sau:

Ø Quản lý danh mục và đầu tư theo danh mục:

o   Cung cấp giải pháp đầu tư theo danh mục đa dạng và linh hoạt dựa trên các mục tiêu của khách hàng cũng như danh mục do BSC gợi ý;

o   Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở khách hàng phân bổ, đầu tư và tái cân bằng danh mục đầu tư;

o   Phù hợp cả với các khách hàng có mức vốn đầu tư nhỏ;

Ø Đầu tư tự động hàng tháng (SMIP):

o   Cung cấp tính năng đầu tư tự động hàng tháng. Khách hàng chỉ cần cài đặt một lần hệ thống sẽ tự động đặt lệnh cho khách hàng trong các tháng tiếp theo;

o   Lợi ích từ cơ chế tích sản, tận hưởng cơ hội đầu tư với chi phí vốn bình quân thấp cũng như sự tăng trưởng tiềm năng của danh mục;

o   Phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, tránh rủi ro biến động của thị trường và rất linh hoạt khách hàng có thể dừng đầu tư bất cứ khi nào;

o   Ngày đầu tư định kỳ hàng tháng là ngày mùng 10 (nếu rơi vào ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần ngày đầu tư định kỳ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo);

Biểu phí áp dụng:

 

Chính sách phí

 

Mức phí

 

Phí mở tài khoản i-Invest

Miễn phí

Phí giao dịch (bao gồm phí trả sở)

Cố định 0.15%

Phí quản lý danh mục (đối với các danh mục do BSC xây dựng)

1%/Giá trị tài sản ròng/năm

Phí nền tảng (đối với danh mục DIY và sản phẩm SMIP)

Miễn phí

 

Hướng dẫn sử dụng: Tải về

Thuật ngữ liên quan
Giao dịch liên quan
Tệp đính kèm