序論

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi hiện là một trong những doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất kinh doanh nông sản. Các sản phẩm nông sản của Công ty đã khẳng định được thương hiệu đối với thị trường trong nước và khu vực. Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi hoạt động với mục tiêu phát triển ngày càng lớn mạnh, kinh doanh có hiệu quả, tập trung đầu tư nguồn lực về con người và tài chính để mở rộng thị trường, đổi mới công nghệ thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm Tinh bột sắn và Cồn thực phẩm, phấn đấu trở thành một trong những nhà sản xuất và cung cấp tinh bột sắn hàng đầu khu vực.
 

ビジネス分野

 • Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột;
 • Trồng cây lấy củ có chất bột;
 • Bán buôn thực phẩm, đồ uống, thuốc lá;
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu;
 • Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sau tinh bột (tinh bột biến tính, cồn ethanol);
 • Sản xuất và kinh doanh cồn thực phẩm…

会社沿革

設立日 25/12/2003
経営登録証明書番号 4300321643
経営登録証明書の発行日 27/12/2022
資本金 225,539,970,000
税番号 4300321643
業界&分野 >

 • CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi theo Quyết định số 252/QĐ-UB ngày 25/12/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 3403000019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 26/12/2003 với số vốn điều lệ là 12.237.000.000 đồng;
 • Tháng 7/2010, VĐL nâng lên 40.697.200.000 đồng;
 • Tháng 11/2011, VĐL nâng lên 58.195.780.000 đồng;
 • Tháng 7/2012, VĐL nâng lên 75.652.520.000 đồng;
 • Tháng 8/2013, VĐL nâng lên 90.781.180.000 đồng;
 • Hiện tại, Công ty hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4300321643 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi, thay đổi lần thứ 17 ngày 17/02/2016 với số vốn điều lệ 108.935.570.000 đồng;
 • Ngày trở thành công ty đại chúng: 26/12/2003

上場情報

上場日 27/12/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 55,000
上場株数 22,008,323
上場総額 220,083,230,000

取締役会

Võ Văn Danh Chủ tịch HĐQT
Lê Tuấn Toàn Phó Chủ tịch HĐQT
Trần Ngọc Hải Thành viên HĐQT
Đồng Văn Lập Thành viên HĐQT
Lê Ngọc Hinh Thành viên HĐQT
Bùi Thị Như Hoa Trưởng ban kiếm soát
Phạm Văn Lâm Thành viên Ban kiểm soát
Lâm Đức Chính Thành viên Ban kiểm soát
Trần Ngọc Hải Tổng giám đốc
Lê Ngọc Hinh Phó Tổng giám đốc
Trần Đức Thạch Phó Tổng giám đốc
Đồng Văn Lập Phó Tổng giám đốc
Phạm Quốc Tàu Kế toán trưởng