序論

Công ty là thành viên của Tổng CTCP Bia rượu NGK Sài Gòn, Tổng công ty dẫn đầu về thị phần bia tại Việt Nam với các sản phẩm đã có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Công ty thành lập được hơn 10 nhưng đã là một điểm sáng ở phía Bắc trong đại gia đình các nhà máy thành viên của Sabeco. Công ty đã nắm bắt cơ hội đi tắt đón đầu, nhanh chóng đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại, nâng cao sản lượng cũng như chất lượng của Bia.

ビジネス分野

  • Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia;
  • Xuất nhập khẩu bia, rượu, nước giải khát và nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất rượu bia, nước giải khát;
  • Bán buôn đồ uống.

会社沿革

設立日 06/07/2007
経営登録証明書番号 0102314051
経営登録証明書の発行日 29/04/2022
資本金 180,000,000,000
税番号 0102314051
業界&分野 >

  • CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội là thành viên của Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn được thành lập vào ngày 6/7/2007 với VĐL ban đầu là 126 tỷ đồng;
  • Tháng 12/2008, VĐL nâng lên 180 tỷ đồng;
  • Công ty hoạt động theo Giấy CNĐKKD số 0102314051 do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 6/7/2007, thay đổi lần thứ 5, ngày 25/9/2017;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 13/3/2018.

上場情報

上場日 29/04/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 32,000
上場株数 18,000,000
上場総額 180,000,000,000

取締役会

Lâm Du An Chủ tịch HĐQT
Đoàn Tiến Dũng Thành viên HĐQT
Văn Thảo Nguyên Thành viên HĐQT
Đinh Văn Thuận Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Bích Hà Thành viên HĐQT
Lê Thị Hiền Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Nga Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Hoàng Hiệp Thành viên Ban kiểm soát
Lê Viết Quý Giám đốc
Nguyễn Văn Biên Phó Giám đốc
Bùi Thị Thanh Ngọc Kế toán trưởng
Vương Thừa Đại Đại diện công bố thông tin