序論

Trong vòng 20 năm, từ năm 1997-2017 cùng với tăng trưởng vượt bậc của CIE Group, Công ty CIE1 đã đạt được sự tăng trưởng mạnh. Tính đến năm 2017, sản lượng thiết bị cơ điện tử tăng gấp 6,5 lần so với năm 2012. Trong đó, sản phẩm chủ lực của Công ty là các loại thiết bị phục vụ thi công công trình xây dựng, giao thông, hiện đang chiếm trên 70% thị phần các nhà sản xuất bê tông Việt Nam. Những năm gần đây, Công ty đóng góp vai trò là công cụ quan trọng của Thị trường nội địa thực hiện bình ổn, kiểm soát thị trường nhập khẩu các loại trạm bê tông thương phẩm trong nước.

ビジネス分野

  • Thiết kế chuyển giao công nghệ trong  ngành máy và thiết bị công nghiệp;
  • Sản xuất, mua bán và cài đặt phần mềm ứng dụng trong sản xuất công nghiệp;
  • Sản xuất, kinh doanh máy và thiết bị công nghiệp.

会社沿革

設立日 09/09/2002
経営登録証明書番号 2500303038
経営登録証明書の発行日 29/11/2019
資本金 60,000,000,000
税番号 2500303038
業界&分野 >

  • Tiền thân của CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 là Chi nhánh CTCP Xây dựng và thiết bị công nghiệp trực thuộc CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp, Chi nhánh được thành lập ngày 9/9/2002;
  • Ngày 15/3/2008, Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp thông qua Nghị quyết về việc Tập đoàn Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, nhất trí thông qua phương án thành lập CTCP Xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1;
  • Ngày 29/4/2008, Đại hội đồng cổ đông thành Công ty CIE1 được tổ chức;
  • Ngày 9/6/2008, Công ty CIE1 được phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận ĐKKD số 1903000495 lần đầu với VĐL là 30 tỷ đồng;
  • Do thay đổi địa giới hành chính, huyện Mê Linh sáp nhập về Thành phố Hà Nội, ngày 1/9/2008, Công ty CIE1 được phòng ĐKKD - Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận ĐKKD số 2500303039 với VĐL là 30 tỷ đồng, thay đổi lần thứ 6 ngày 13/6/2016 với VĐL là 60 tỷ đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 27/7/2009.

上場情報

上場日 29/11/2019
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 14,400
上場株数 6,000,000
上場総額 60,000,000,000

取締役会

Lê Quốc Tuấn Chủ tịch HĐQT
Vũ Trọng Hiến Thành viên HĐQT
Trương Minh Khôi Thành viên HĐQT
Đinh Thị Huyền Trang Trưởng ban kiếm soát
Dương Thị Hà Bích Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Phúc Thanh Sơn Thành viên Ban kiểm soát
Tạ Đình Lân Tổng giám đốc
Phan Trọng Phượng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hùng Sơn Phó Tổng giám đốc
Đào Thị Liêm Kế toán trưởng
Đinh Trường Giang Đại diện công bố thông tin