序論

Hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua những bước chuyển mình để ngày một trưởng thành và lớn mạnh. Làn sóng toàn cầu hóa giúp môi trường đầu tư kinh tế Việt Nam cũng ngày càng mở rộng, đón nhận những xu hướng chung của thế giới. Bối cảnh nền kinh tế đã tạo cơ hội phát triển cho các công ty chứng khoán nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn và thử thách, bên cạnh đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty chứng khoán. Cùng với nguồn lực giàu kinh nghiệm, VNCS chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống, phần mềm , cơ sở vật chất tạo ra những nền tảng quant rọng giúp VNCS phát triển nhanh chóng và bền vững.

ビジネス分野

  • Môi giới chứng khoán
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán

会社沿革

設立日 21/08/2008
経営登録証明書番号 0102973463
経営登録証明書の発行日 13/06/2022
資本金 168,000,000,000
税番号 0102973463
業界&分野 >

  • CTCP Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS) tiền thân là CTCP Chứng Khoán Phượng Hoàng (PXS) được thành lập theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số: 96/UBCK-GP cấp bởi UBCK Nhà nước vào ngày 21/08/2008 với vốn điều lệ 35 tỷ Việt Nam đồng;
  • Ngày 4/6/2009, PXS trở thành thành viên chính thức của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
  • Ngày 18/12/2009, PXS trở thành thành viên chính thức của Sở GDCK Hà Nội. Ngày 23/12/2009, PXS trở thành thành viên chính thức của Sở GDCK SG;
  • Ngày 18/10/2016, CTCP Chứng khoán Phượng Hoàng đã chính thức đổi tên thành CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
  • Tháng 7/2017, Công ty tăng VĐL lên 60 tỷ đồng;
  • Tháng 8/2018, Công ty đã tăng VĐL lên 168 tỷ đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chính: 24/1/2019.

上場情報

上場日 13/06/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,800
上場株数 16,800,000
上場総額 168,000,000,000

取締役会

Wang Wei Ya Chủ tịch HĐQT
Hoàng Xuân Hùng Phó Chủ tịch HĐQT
Li You Mu Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Đã Thành viên HĐQT
Nguyễn Hữu Khôi Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Hạnh Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thị Nhung Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Xuân Hùng Tổng giám đốc
Đỗ Bảo Ngọc Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thanh Minh Giám đốc tài chính
Nguyễn Thanh Minh Kế toán trưởng
Hoàng Xuân Hùng Đại diện công bố thông tin