序論

Trong ngành thủy sản, CTCP Kiên Hùng là một trong các doanh nghiệp sản xuất hàng thủy sản với trung bình giá trị xuất khẩu hàng năm của Công ty đạt trên 10 triệu USD. Tháng 12/2016, Công ty đã được vinh danh là một trong 45 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015 do Bộ Công Thương phê duyệt theo Quyết định số 4769/QĐ-BCT. Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế….  

ビジネス分野

 • Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
 • Bán buôn thủy sản;
 • Sản xuất nước đá;
 • Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản;
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
   

会社沿革

設立日 04/10/2000
経営登録証明書番号 1700339752
経営登録証明書の発行日 13/05/2021
資本金 120,909,690,000
税番号 1700339752
業界&分野 >

 • Công ty TNHH Kiên Hùng được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh số 56–02–000011 cấp ngày 04/10/2000 với vốn điều lệ 10.145.410.000 đồng;
 • Công ty TNHH Kiên Hùng chính thức chuyển đổi thành CTCP Kiên Hùng, trên cơ sở sáp nhập Công ty TNHH Bột cá Kiên Hùng vào Công ty TNHH Kiên Hùng, theo Giấy chứng nhận đăng  ký  kinh doanh số 1700339752 được Sở  Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang cấp ngày 28/12/2009, với vốn điều lệ là 56.020.000.000 đồng;
 • Tháng 1/2016, VĐL nâng lên 59.987.000.000 đồng;
 • Tháng 4/2016, VĐL nâng lên 74.020.000.000 đồng;
 • Tháng 6/2017, VĐL nâng lên 107 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành công ty đại chúng 12/10/2017.

上場情報

上場日 13/05/2021
上場市場 HASTC
額面 10,000
取引基準価格 14,500
上場株数 12,090,969
上場総額 120,909,690,000

取締役会

Trần Quốc Hùng Chủ tịch HĐQT
Trần Quốc Dũng Thành viên HĐQT
Lâm Thị Hương Mai Thành viên HĐQT
Huỳnh Công Luận Thành viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Anh Thành viên HĐQT
Trần Việt Trung Thành viên HĐQT
Huỳnh Thanh Dũng Thành viên HĐQT
Trương Tuyến Minh Trưởng ban kiếm soát
Ngô Văn Thiện Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Thanh Thúy Thành viên Ban kiểm soát
Trần Quốc Dũng Tổng giám đốc
Nguyễn Ngọc Anh Phó Tổng giám đốc
Trần Quốc Hùng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Tấn Đạt Kế toán trưởng
Nguyễn Ngọc Anh Đại diện công bố thông tin