序論

Công ty hiện đang quản lý hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, là địa bàn hoạt động không có sự cạnh tranh của các công ty cùng ngành và hiện nay là đơn vị cấp tỉnh có dự án sử dụng vốn vay ODA của nước ngoài. Công ty đạt được nhiều Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ, ngành, UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều Bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương; Hội Cấp thoát nước Việt Nam

ビジネス分野

  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch.
     

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 2200107297
経営登録証明書の発行日 29/12/2017
資本金 158,631,330,000
税番号 2200107297
業界&分野 >

  • Nhà máy nước Sóc Trăng được thành lập vào năm 1964 (tên gọi là Công quản Nhà máy nước Khánh Hưng)
  • Đến năm 1968, hình thành thêm hai Nhà máy nước Mỹ Xuyên và Phú Tâm
  • Năm 1972, đổi tên là Trung tâm Cấp thủy trực thuộc Quốc gia sản cấp Thủy cục do Bộ Công Chánh chế độ Sài Gòn cũ quản lý.
  • Đến năm 1992, Nghị quyết Quốc Hội chia Hậu Giang thành 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Từ Xí nghiệp Cấp nước, được UBND Tỉnh Sóc Trăng quyết định nâng lên thành Công Ty Cấp nước tỉnh Sóc Trăng
  • Căn cứ Quyết định số 560/QĐTC-CTUBND ngày 18/12/2009 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, kể từ ngày 01/01/2010, Công ty Cấp nước Sóc Trăng được chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng trực thuộc UBND Tỉnh
  • Ngày 29/12/2017, CTCP Cấp nước Sóc Trăng chính thức hoạt động dưới mô hình CTCP và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200107297 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29/12/2017, với mức vốn điều lệ là 158.631.330.000 đồng
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 13/03/2018

上場情報

上場日 29/12/2017
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,100
上場株数 15,863,133
上場総額 158,631,330,000

取締役会

Nguyễn Trọng Hiếu Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Quang Mãi Thành viên HĐQT
Đặng Văn Ngọ Thành viên HĐQT
Trần Anh Hòa Thành viên HĐQT
Phan Vĩnh Tùng Thành viên HĐQT
Vũ Tiến Bộ Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Trọng Kiên Thành viên Ban kiểm soát
Liễu Thu Trúc Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Văn Ngọ Tổng giám đốc
Nguyễn Quang Mãi Phó Tổng giám đốc
Trần Anh Hòa Phó Tổng giám đốc
Ong Hải Phước Phó Tổng giám đốc
Võ Thị Phương Diệu Kế toán trưởng
Đặng Văn Ngọ Đại diện công bố thông tin