序論

Công ty là một trong hai doanh nghiệp được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cho toàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn tỉnh là CTCP Nước sạch Vinh Phúc được giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ nhu cầu trong thị xã Phúc Yên và các vùng lân cận. Thị phần của Công ty chủ yếu nằm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và 7 huyện lân cận. Với bề dày kinh nghiệm gần 50 năm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước sạch. Công ty luôn được các hộ kinh doanh và người tiêu dùng nước sạch trên toàn tỉnh tín nhiệm.

ビジネス分野

 • Sản xuất và phân phối nước sạch;
 • Quản lý, khai thác và xử lý nước thải, xử lý chất thải đô thị;
 • Thiết kế công trình cấp, thoát nước;
 • Xây lắp công trình cấp thoát nước, lắp đặt và sữa chữa đường ống cấp thoát nước;
 • Xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp;
 • Thi công các công trình đường dây điện đến 35KV và trạm biến áp đến 560KVA;
 • Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • Mua bán vật tư thiết bị ngành nước, điện và xây dựng;
 • Sản xuất và mua bán nước lọc tinh khiết đóng chai.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 2500155742
経営登録証明書の発行日 19/01/2017
資本金 111,686,760,000
税番号 2500155742
業界&分野 >

 • CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tiền thân là Nhà máy nước Vĩnh Yên được thành lập vào năm 1963;
 • Ngày 24/03/1995, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 437/QĐ-UB đổi tên Nhà máy nước Vĩnh Yên thành Công ty cấp nước Vĩnh Yên;
 • 23/9/1999, Công ty cấp nước Vĩnh Yên đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước và Môi trường số 1 Vĩnh Phúc;
 • 22/09/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định số 3421/QĐ-CT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc;
 • Ngày 3/8/2009, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh số 2500155742 do Sở KH và ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 3/8/2009 với VĐL là 68.255.000.000 đồng;
 • Tháng 11/2016, VĐL nâng lên 111.686.760.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 13/04/2017.

上場情報

上場日 19/01/2017
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 11,100
上場株数 11,168,676
上場総額 111,686,760,000

取締役会

Đỗ Thanh Hải Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Khánh Phó Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT
Trần Duy Thập Thành viên HĐQT
Ninh Duy Giang Thành viên HĐQT
Quách Việt Hùng Trưởng ban kiếm soát
Vũ Xuân Phương Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Khánh Tổng giám đốc
Trần Duy Thập Phó Tổng giám đốc
Lê Thị Kim Thanh Phó Tổng giám đốc
Bùi Thị Thúy Ngọc Kế toán trưởng
Trần Duy Thập Đại diện công bố thông tin