序論

ACV là doanh nghiệp có quy mô khai thác vận chuyển, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước, hoạt động đa ngành, đã lĩnh vực với 12 công ty con, công ty liên kết, liên doanh và đầu tư dài hạn khác. ACV trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không, bao gồm 09 cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng không quốc nội. Quá trình hình thành từ sự hợp nhất ba Tổng Công ty Cảng hàng không Bắc Trung Nam giúp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có khả năng tập trung điều động và phân phối các nguồn lực và vật lực trong hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, từ đó có vai trò to lớn trong quá trình mở rộng, trùng tu và xây mới hệ thống cảng hàng không trong giai đoạn 2012-2015.

ビジネス分野

 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không: Đầu tư, quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các cảng hàng không sân bay;
 • Đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay;
 • Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không;
 • Cung ứng các dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị hàng không và các trang thiết bị khác;
 • Cung ứng các dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất;
 • Các dịch vụ tại nhà ga hành khách, ga hàng hóa;
 • Xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị hàng không;
 • Dịch vụ đại lý cho các hãng hàng không, các công ty vận tải, du lịch, các nhà sản xuất, cung ứng tàu bay, vật tư, phụ tùng, thiết bị tàu bay và trang thiết bị chuyên ngành hàngkhông;
 • Cung ứng dịch vụ thương nghiệp, bán hàng miễn thuế, các dịch vụ phục vụ sân đỗ tại các cảng hàng không, sân bay;
 • Cung ứng xăng dầu, mỡ hàng không và xăng dầu tại các cảng hàng không, sân bay, các dịch vụ hàng không, dịch vụ công cộng khác tại các cảng hàng không sân bay;
 • Dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, kho hàng hóa, giao nhận hàng hóa, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ;
 • Xây dựng, tư vấn xây dựng, sửa chữa, bảo trì, lắp đặt các công trình xây dựng, các trang thiết bị, điện, điện tử, cơ khí chuyên ngành, công trình dân dụng.

会社沿革

設立日 11/02/1976
経営登録証明書番号 0311638525
経営登録証明書の発行日 15/08/2018
資本金 21,771,732,360,000
税番号 0311638525
業界&分野 >

 • Ngày 11/2/1976, Chính phủ ra Nghị định số 28/CP về việc thành lập Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam trên cơ sở Cục hàng không dân dụng được tổ chức theo Nghị định 666/TTg ngày 15/11/1956 của Chính phủ.
 • Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đã ký Quyết định số 202/CAAV, 2003/CAAV và 204/CAAV ngày 2/4/1993 về việc thành lập Cụm cảng hàng không sân bay Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam.
 • Ngày 31/12/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 113/1998/QĐ-TTg chuyển đổi các Cụm cảng hàng không sân bay Miền Bắc - Trung - Nam thành doanh nghiệp Nhà nước và đổi tên thành ba Cụm cảng Hàng không Miền Bắc - Trung - Nam.
 • Năm 2007, Bộ Giao thông vận tải đã quyết định thành lập các Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc - Trung - Nam. Đồng thời, ba Cảng vụ hàng không miền Bắc - Trung -Nam được thành lập từ một bộ phận của Ba Tổng công ty cảng, Trực thuộc Cục hàng không Việt Nam.
 • Tháng 7/2010, Ba Tổng Công ty Cảng hàng không Miền  Bắc - Trung - Nam tiếp tục được chuyển đổi theo mô hình các Công ty TNHH MTV.
 • Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 8/2/2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải trên cơ sở hợp nhất Ba Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc - Trung - Nam.
 • Ngày 1/4/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0311638525 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 12/9/2016 với VĐL là 21.771.732.360.000 đồng.
 • Ngày 30/6/2016, Ủy ban chứng khoán Nhà nước có công văn số 4031/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

上場情報

上場日 15/08/2018
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 25,000
上場株数 2,177,173,236
上場総額 21,771,732,360,000

取締役会

Lại Xuân Thanh Chủ tịch HĐQT
Vũ Thế Phiệt Thành viên HĐQT
Nguyễn Tiến Việt Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Phượng Thành viên HĐQT
Đào Việt Dũng Thành viên HĐQT
Lê Thị Diệu Thúy Thành viên HĐQT
Lê Văn Khiên Thành viên HĐQT
Huỳnh Thị Diệu Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Ban kiểm soát
Lương Quốc Bình Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Thế Phiệt Tổng giám đốc
Đỗ Tất Bình Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Hùng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Quốc Phương Phó Tổng giám đốc
Trần Anh Vũ Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Nhung Kế toán trưởng
Đào Việt Dũng Đại diện công bố thông tin