序論

Công ty sản xuất nắp chai phục vụ ngành bia rượu và nước giải khát, đóng góp một phần dù rất nhỏ trong ngành, tuy nhiên là phần không thể thiếu của thành phẩm đến tay người tiêu dùng. Chính vì vậy, triển vọng phát triển ngành bia rượu, nước giải khát ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Công ty.

ビジネス分野

  • Sản xuất, kinh doanh bao bì cho ngành bia, rượu, nước giải khát;
  • Sản xuất, kinh doanh các loại vật tư chuyên dùng cho ngành thuỷ tinh;
  • Kinh doanh các sản phẩm bia, rượu, nước giải khát, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị cho nghành bia, rượu, nước giải khát;
  • Dịch vụ cho thuê kho, bãi, bốc xếp cầu cảng;

 

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0200159453
経営登録証明書の発行日 15/06/2022
資本金 20,000,000,000
税番号 0200159453
業界&分野 >

  • Công ty Thủy tinh Hải Phòng được xây dựng từ năm 1958 và khánh thành vào ngày 26/3/1963 với tên gọi Nhà máy Thủy tinh Hải Phòng;
  • Ngày 1/8/1996, Bộ công nghiệp ra quyết định số 2134/QĐ- TCCB về việc đổi tên Nhà máy Thủy tinh Hải Phòng thành Công ty Thủy tinh Hải Phòng trực thuộc Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam;
  • Ngày 12/5/2004: Bộ trưởng Công nghiệp ra quyết định về việc cổ phần hóa Công ty Thủy tinh Hải Phòng;
  • Ngày 16/5/2005: Công ty đã chính thực hoạt động theo hình thức CTCP theo giấy phép kinh doanh số 0203001481với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 2 cấp ngày 18/8/2015 theo mã số doanh nghiệp là 0200159453;

 

上場情報

上場日 15/06/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 18,100
上場株数 2,000,000
上場総額 20,000,000,000

取締役会

Nguyễn Quang Thanh Chủ tịch HĐQT
Đoàn Thị Thu Huyền Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Khôi Thành viên HĐQT
Hà Thị Giang Trưởng ban kiếm soát
Lưu Thị Mỹ Hạnh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thanh Bình Thành viên Ban kiểm soát
Đoàn Thị Thu Huyền Giám đốc
Đỗ Thị Lan Thủy Kế toán trưởng
Vũ Thị Ngọc Bích Đại diện công bố thông tin