序論

Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu (BTC) hoạt động chủ yếu trong sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng công nghiệp. Sản phẩm chính của công ty là: gia công chế tạo, lắp đặt cấu kiện thép và thiết bị cơ khí công trình; chế tạo cơ khí, lắp đặt dây chuyền thiết bị công nghiệp và xây dựng trong ngành thuỷ lợi. BTC cung cấp cho thị trường nội địa các sản phẩm cơ khí trong ngành thuỷ lợi và nông nghiệp. Sản phẩm xe rơ moóc của công ty đã thâm nhập vào các thị trường Mỹ, Nam Á, các nước Trung Đông. Đến đầu năm 2007, công ty có nhiều công trình lớn có giá trị lớn như chế tạo, lắp đặt kết cấu khung sườn thép, lợp mái, hệ thống kho chứa cho Nhà máy đường Bourbon Tây Ninh, Nhà máy phân bón NPK Việt Nhật… Mục tiêu của công ty là nâng cao chất lượng sản phẩm để từ đó mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước ASEAN, Nam Á, Châu Phi trong những năm tới.

ビジネス分野

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0301888974
経営登録証明書の発行日 22/11/2017
資本金 300,000,000,000
税番号 0301888974
業界&分野 >

上場情報

上場日 22/11/2017
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 21,900
上場株数 30,000,000
上場総額 300,000,000,000

取締役会

Trần Tựu Chủ tịch HĐQT
Lê Ngọc Triều Thành viên HĐQT
Khuất Tùng Phong Thành viên HĐQT
Lê Trọng Khương Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Cường Thành viên HĐQT
Nguyễn Lê Xuân Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thanh Hương Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Thị Hồng Hoa Thành viên Ban kiểm soát
Cù Hải Long Tổng giám đốc
Đinh Văn Thiệu Phó Tổng giám đốc
Võ Minh Hải GĐ Kế hoạch-Vật tư
Nguyễn Duy Tiến Kế toán trưởng
Khuất Tùng Phong Đại diện công bố thông tin