序論

Công ty là một đơn vị luôn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng kinh doanh. Chất lượng sản phẩm luôn được Công ty chsu trọng cải thiện góp phần tạo niềm tin cho người tiêu dùng vào sản phẩm gạch Tuy nên Bình Định. Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và luôn đi tắt đón đầu trong lĩnh vực chuyển đổi sản phẩm mới phù hợp thích nghi với người tiêu dùng và điều kiện môi trường như đầu tư vào việc xây dựng Nhà máy gạch không nung với hai dây chuyền sản xuất.

ビジネス分野

 • Sản xuất gạch bằng tò Tuy nen, sản xuất các loại vật liệu xây dựng cao cấp và vật liệu công nghệ mới;
 • Gia công cơ khí;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Xây dựng công trình đường bộ;
 • Xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước, công trình điện dân dụng và điện công nghiệp;
 • Đào đắp, san ủi mặt bằng;
 • Bán buôn vật tư, thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng;
 • Sản xuất gạch không nung.

会社沿革

設立日 02/02/1978
経営登録証明書番号 4100431180
経営登録証明書の発行日 24/03/2020
資本金 44,655,700,000
税番号 4100431180
業界&分野 >

 • CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định nguyên trước đây là Xí nghiệp công tư hợp doanh gạch ngói Phước An được thành lập ngày 2/2/1978 theo Quyết định số 1570 của UBND tỉnh Nghĩa Bình;
 • Ngày 28/12/1992 UBND tỉnh ra Quyết định số 2615/QĐ-UB về thành lập doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp gạch ngói Phước An;
 • Ngày 7/9/1996 UBND tỉnh ký Quyết định số 2133/QĐ-UB về thành lập Xí nghiệp gạch Tuy nen Bình Định;
 • Ngày 28/12/2001 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-UB về việc Chuyển đổi Xí nghiệp gạch Tuy nen Bình Định thành CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định;
 • Ngày 28/12/2001, Công ty được chuyển đổi thành CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định theo Giấy CN ĐKKD số 3503000018, đăng ký lần đầu ngày 28/12/2001 do Sở KH và ĐT tỉnh Bình Định cấp với VĐL là 2 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần thứ 8, số Giấy CNĐKKD số 4100431180 ngày 17/8/2016 với VĐL là 30 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 16/06/2017.
   

上場情報

上場日 24/03/2020
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 22,000
上場株数 4,465,570
上場総額 44,655,700,000

取締役会

Mai Thế Dũng Chủ tịch HĐQT
Trần Mạnh Hùng Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Phương Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thanh Vi Thành viên HĐQT
Lê Ngọc Sơn Trưởng ban kiếm soát
Ngô Văn Quang Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Hưng Thành viên Ban kiểm soát
Trần Mạnh Hùng Giám đốc
Lê Thảo Phương Kế toán trưởng
Lê Thảo Phương Đại diện công bố thông tin