序論

CIENCO4 là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và là đối tác uy tín của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế như ADB, Worldbank, Jica, Bộ giao thông vận tải...CIENCO4 là nhà thầu được Bộ giao thông vận tải xếp hạng cao nhất trong làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2012 – 2015. Với năng lực, thi công đã được khẳng định qua bề dày lịch sử và các công trình lớn, CIENCO4 là nhà thầu đã trúng thầu các dự án quy mô lớn sử dụng vốn vay ODA từ các tổ chức uy tín và yêu cầu chất lượng xây dựng cao.

ビジネス分野

 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Xây dựng nhà các loại
 • Đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, nhà máy thủy điện loại nhỏ và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BT, BOO; Dịch vụ văn phòng cho thuê.
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
 • Xây dựng công trình công ích.

会社沿革

設立日 27/12/1962
経営登録証明書番号 2900324850
経営登録証明書の発行日 24/05/2022
資本金 2,247,182,020,000
税番号 2900324850
業界&分野 >

 • Ngày 27/12/1962, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 1477 – QĐ/TL thành lập Cục công trình trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
 • Năm 1966, Cục Công trình đổi tên thành Cục công trình 1
 • Năm 1976, đổi tên thành Xí nghiệp liên hợp Công trình 1
 • Năm 1982, Đổi tên thành Liên hiệp các Xí nghiệp Xây dựng Công trình giao thông 4
 • Tháng 12/1995, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 4985/QĐ-BGTVT đổi tên Tổng công ty Xây dựng công trình miền Trung thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4
 • Ngày 25/06/2010, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 1757/QĐ-BGTVT chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 thành Công ty TNHH MTV
 • Ngày 02/06/2014, Tập đoàn CIENCO4 chính thức hoạt động theo mô hình CTCP theo Giấy CNĐKKD số 2900324850 do Sở KH và ĐT T.p Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010 và cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 02/06/2014, với số VĐL là 600 tỷ đồng
 • Năm trở thành công ty đại chúng: 03/10/2014
   

上場情報

上場日 24/05/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 14,000
上場株数 224,718,202
上場総額 2,247,182,020,000

取締役会

Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tuấn Huỳnh Phó Chủ tịch HĐQT
Trần Thị Thu Hà Thành viên HĐQT
Nguyễn Anh Tân Thành viên HĐQT
Văn Hồng Tuân Thành viên HĐQT
Lê Trung Chiến Thành viên HĐQT
Đàm Xuân Toan Thành viên HĐQT
Hồ Xuân Sơn Thành viên HĐQT
Lê Đức Thọ Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Vân Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Xoan Thành viên HĐQT
Đào Thị Thanh Mai Trưởng ban kiếm soát
Thái Hồng Lam Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Văn Hiếu Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Tuấn Huỳnh Tổng giám đốc
Nguyễn Phương Vinh Phó Tổng giám đốc
Lê Đức Thọ Phó Tổng giám đốc
Hồ Xuân Sơn Phó Tổng giám đốc
Đàm Xuân Toan Phó Tổng giám đốc
Trần Thị Thu Hà Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Đình Nhuận Phó Tổng giám đốc
Phan Sỹ Hùng Kế toán trưởng
Lê Đức Thọ Đại diện công bố thông tin