序論

Codupha là Công ty trực thuộc Tổng Công ty dược Việt nam, Bộ Y tế, được sự ủng hộ trong toàn ngành y tế, chính quyền từ trung ương đến địa phương. Là một trong 6 Công ty dược phẩm được Nhà máy, Bộ y tế giao đảm trách Chương trình dự trữ, Dự trữ và lưu thông thuốc quốc gia, các thuốc cần kiểm soát đặc biệt. Hệ thống kho thuốc đạt tiêu chuẩn GSP, được trang bị dây chuyền bảo quản lạnh. Hệ thống phương tiện giao hàng chuẩn GDP. Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

ビジネス分野

  • Dược phẩm, trang thiết bị y tế, hóa chất..

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0300483319
経営登録証明書の発行日 04/01/2016
資本金 182,700,000,000
税番号 0300483319
業界&分野 >

  • CTCP Dược phẩm Trung ương 2 được hình thành sau ngày thống nhất đất nước với tên gọi là Tổng kho y dược phẩm với chức năng và nhiệm vụ phân phối thuốc thành phẩm;
  • Năm 1976, Tổng kho y dược phẩm được tách thành hai công ty: Công ty thiết bị y tế và hóa chát xét nghiệm. Công ty Dược phẩm cấp 1;
  • Năm 1985, Công ty Dược phẩm cấp 1 đổi tên thành Công ty Dược phẩm Trung ương 2 ;
  • Năm 2010, Công ty Dược phẩm Trung ương 2 chính thức đổi tên thành Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 2
  • Ngày 2/1/2016, Công ty chính thức chuyển đổi thành CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha theo Giấy CNĐKKD số 0300483319 do Sở KH và ĐT thành phố HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15/1/2018 với VĐL là 182.700.000.000 đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 2/8/2017.

上場情報

上場日 04/01/2016
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 14,200
上場株数 18,270,000
上場総額 182,700,000,000

取締役会

Lê Văn Sơn Chủ tịch HĐQT
Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT
Bùi Hữu Hiền Thành viên HĐQT
Đinh Thị Khởi Thành viên HĐQT
Phạm Thứ Triệu Thành viên HĐQT
Chu Thị Bích Hồng Trưởng ban kiếm soát
Trương Chí Thiện Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Khái Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Hữu Hiền Tổng giám đốc
Đinh Thị Khởi Phó Tổng giám đốc
Ngô Thị Bích Thảo Kế toán trưởng
Chu Thị Bích Hồng Đại diện công bố thông tin