序論

Công ty là một trong những doanh nghiệp cơ khí đi đầu của Việt Nam. Trải qua bề dày lịch sử hơn 50 năm hình thành và phát triển, công ty luôn tự hào là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm cơ khí cho hầu hết các địa phương trong cả nước. Từ một đơn vị trực thuộc Nhà nước. Công ty đã kịp thời chuyển đổi mô hình thành CTCP để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong thời kỳ hội nhập của đất nước. Bước chuyển mình này giúp công ty khằng định vị thế của minh trong ngành công nghiệp chế tạo khi Việt Nam đang từng bước phát triển nên kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

ビジネス分野

  • Sản xuất và kinh doanh máy công cụ, thiết bị công nghiệp, các loại máy giặt, điều hòa nghiệt độ và các thiết bị lạnh, sản xuất kinh doanh phụ tùng, linh kiện, động cơ của các máy công cụ, thiết bị công nghiệp, ô tô, xe máy, máy giặt, điều hòa nhiệt độ và các thiết bị lạnh.

会社沿革

設立日 10/09/1959
経営登録証明書番号 0200575848
経営登録証明書の発行日 09/04/2021
資本金 10,376,260,000
税番号 0200575848
業界&分野 >

  • Doanh nghiệp được thành lập ngày 10/9/1959, có tên Xí nghiệp Công tư hợp doanh Cơ khí kiến thiết Hải Phòng;
  • Năm 1983, đổi tên thành nhà máy Cơ khí chế tạo Hải Phòng, trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng;
  • Năm 1997, Nhà máy chuyển về trực thuộc TCT Máy & TBCN;
  • Tháng 1/2004, Công ty chính thức chuyển đổi thành CTCP với tên gọi là CTCP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng, với VĐL là 7.872.700.000 đồng;
  • Tháng 6/2008, Tăng VĐL lên 10.376.260.000 đồng;
  • Ngày 23/3/2009, Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN;
  • Công ty được cấp GĐKKD số 0203000684 cấp lần đầu ngày 9/1/2004, thay đổi lần thứ 1 ngày 26/6/2008 do Sở KH và ĐT thành phố Hải Phòng cấp.

上場情報

上場日 09/04/2021
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 14,800
上場株数 1,037,626
上場総額 10,376,260,000

取締役会

Bùi Hữu Thông Chủ tịch HĐQT
Lê Hoàng Hà Thành viên HĐQT
Bùi Hữu Dương Thành viên HĐQT
Vũ Đức Trung Thành viên HĐQT
Nguyễn Chung Hiếu Thành viên HĐQT
Trần Xuân Hoạt Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thế Dân Thành viên Ban kiểm soát
Hàn Quốc Huy Thành viên Ban kiểm soát
Trần Xuân Hoạt Giám đốc
Nguyễn Chung Hiếu Phó Giám đốc
Nguyễn Chung Hiếu Kế toán trưởng
Nguyễn Chung Hiếu Đại diện công bố thông tin