序論

ビジネス分野

  • Thi công xây lắp, tư vấn, thiết kế, xây dựng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tin học, điên, điện tử, phát thanh, truyền hình, công nghiệp và dân dụng.
  • Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu các mặt hàng bưu chính viễn thông, tin học, điên, điện tử, phát thanh, truyền hình, công nghiệp và dân dụng.
  • Sản xuất và kinh doanh các thiết bị đo kiểm chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và phát thanh truyền hình;
  • Sản xuất và kinh doanh các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống nguồn ăc quy, UPS dùng trong viễn thông, công nghiệp và dân dụng;
  • Dịch vụ đo, kiểm tra chất lượng và khắc phục sự cố cho các mạng thông tin di động và cố định;
  • Cung cấp các dịch vụ gia tăng trên mạng; Chuyển giao công nghệ những lĩnh vực mà Công ty kinh doanh.

会社沿革

設立日 05/11/2004
経営登録証明書番号 0100684716
経営登録証明書の発行日 04/06/2021
資本金 40,500,000,000
税番号 0100684716
業界&分野 >

Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành Bưu chính viễn thông, trong những năm gần đây, COKYVINA đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Năm 2005, COKYVINA chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 27 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp Nhà nước chiếm 51%. Từ cột mốc đáng nhớ đó, chúng tôi đã nỗ lực phấn đấu, trưởng thành, liên tục vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông vạch ra, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và lợi ích của các cổ đông. Năm 2007, COKYVINA đã chính thức tăng vốn Điều lệ lên 40 tỷ đồng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để trở thành Công ty đại chúng và Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán chính thức.

上場情報

上場日 04/06/2021
上場市場 HASTC
額面 10,000
取引基準価格 18,800
上場株数 4,050,000
上場総額 40,500,000,000

取締役会

Phạm Viết Huy Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Phương Liễu Thành viên HĐQT
Phan Thị Thanh Sâm Thành viên HĐQT
Lý Chí Đức Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Tâm Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Chiên Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Lê Châu Thành viên Ban kiểm soát
Lý Chí Đức Tổng giám đốc
Phan Thị Thanh Sâm Phó Tổng giám đốc
Phan Thị Thanh Sâm Giám đốc tài chính
Hoàng Thị Thu Hiền Kế toán trưởng
Lê Xuân Hoàng Đại diện công bố thông tin