序論

Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp các công trình viễn thông trong nước. Công ty đã xây dựng hệ thống hạ tầng mạng lưới viễn thông của Viettel bao phủ 100% các huyện và hầu hết các xã trong cả nước. Hiện nay, Công ty đang từng bước phát triển ngành nghề mới vận hành khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông trong nước và tiến tới vận hành khai thác mạng lưới viễn thông nước ngoài, Công ty xác định đây là sự dịch chuyển lớn rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

ビジネス分野

 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng viên thông;
 • Bán buôn máy vi  tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
 • Bán buôn thiết bị là linh kiện điện tử, viễn thông;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Hoạt động viễn thông có dây;
 • Hoạt động viễn thông không dây;
 • Kiểm tra, kiểm soát chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
 • Sửa chữa thiết bị liên lạc.

会社沿革

設立日 30/10/1995
経営登録証明書番号 0104753865
経営登録証明書の発行日 10/08/2022
資本金 1,143,858,790,000
税番号 0104753865
業界&分野 >

 • Xí nghiệp Xây lắp công trình trực thuộc Công ty Điện tử Viễn Thông Quân đội, tiền thân của CTCP Công trình Viettel được ra đời ngày 30/10/1995;
 • Ngày 6/4/2005 Bộ Quốc Phòng ra Quyết định số 45/2005QĐ-BQP về việc thành lập Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Xí nghiệp xây lắp Công trình đổi tên thành CTCP Công trình Viettel;
 • Tháng 4/2006, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH NN MTV Công trình Viettel;
 • Ngày 15/1/2010, Bộ trưởng Bộ quốc phòng có quyết định số 135/QĐ-BQP về việc chuyển đổi Công ty TNHH NN MTV Công trình Viettel thành CTCP Công trình Viettel;
 • Ngày 9/6/2010 Công ty chính thức chuyển đổi thành CTCP theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104753865 do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 9/6/2010 với VĐL là 238.000.000.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 14/9/2010;
 • Tháng 7/2017, VĐL nâng lên 471.233.410.000 đồng.

上場情報

上場日 10/08/2022
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 85,400
上場株数 114,385,879
上場総額 1,143,858,790,000

取締役会

Đỗ Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT
Phạm Đình Trường Thành viên HĐQT
Nguyễn Tất Trường Thành viên HĐQT
Nguyễn Quang Khải Thành viên HĐQT
Nghiêm Phương Nhi Thành viên HĐQT
Ngô Quang Tuệ Trưởng ban kiếm soát
Mai Thị Anh Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Hồng Quân Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Đình Trường Tổng giám đốc
Lê Hữu Hiền Phó Tổng giám đốc
Đào Thu Hiền Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Huy Dũng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thái Hưng Phó Tổng giám đốc
Bùi Duy Bảo Kế toán trưởng
Nguyễn Ngọc Ánh Đại diện công bố thông tin