序論

Trải qua hơn 11 năm phấn đấu và phát triển, Công ty đã từng bước khẳng định năng lực của mình trong lĩnh vực nền móng và xây dựng. Vươn mình từ một công ty xây dựng non trẻ do Kỹ sư Lê Duy Hưng với nhiệt huyết vô hạn cho công nghệ khoan địa chất, nay đã là CTCP Tập đoàn Đua Fat với hàng nghìn các bộ công nhân viên kỹ sư. Đặc điểm làm nên thương hiệu Đua Fat trên thị trường chính là dấu ấn khi tham gia xây dựng các công trình lớn, trọng điểm như: Khu liên hợp nhà máy gang thép và cảng nước sâu Hòa Phát Dung Quất - Bình Sơn Quãng Ngãi, Khu du lịch trên cao Bà Nà Hills ....

ビジネス分野

 • Xây dựng nhà để ở;
 • Xây dựng nhà không để ở;
 • Xây dựng công trình đường bộ;
 • Xây dựng công trình điện;
 • Xây dựng công trình thủy;
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng;
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

会社沿革

設立日 29/06/2009
経営登録証明書番号 0104008162
経営登録証明書の発行日 25/03/2022
資本金 800,000,000,000
税番号 0104008162
業界&分野 >

 • Công ty tiền thân là CTCP Nền móng Đua Fat là CTCP Được thành lập và hoạt động theo Giấy CNĐKKD lần đầu số 0103038704 ngày 29/6/2009 và giấy CNĐKKD thay đổi từ lần thứ 1 đến lần thứ 11 do Sở KH và ĐT tp. Hà Nội cấp;
 • Theo Giấy CNĐKKD thay đổi từ lần thứ 2 ngày 12/8/2010, Công ty chuyển sang hoạt động theo mã số doanh nghiệp 0104008162;
 • Ngày 13/5/2020, VĐL công ty đạt 400.000.000.000 đồng.

 

上場情報

上場日 25/03/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 14,900
上場株数 80,000,000
上場総額 800,000,000,000

取締役会

Lê Duy Hưng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Cảnh Trung Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thùy Linh Thành viên HĐQT
Trần Minh Đức Trưởng ban kiếm soát
Ngô Thị Dung Thành viên Ban kiểm soát
Trần Trung Hải Thành viên Ban kiểm soát
Đàm Văn Lý Tổng giám đốc
Đinh Tiến Dũng Phó Tổng giám đốc
Đỗ Quốc Phương Phó Tổng giám đốc
Đào Văn Đạt Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Thủy Kế toán trưởng
Lê Duy Hưng Đại diện công bố thông tin