序論

CTCP Cao Su Đồng Phú (DORUCO) là một công ty hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, khai thác và chế biến cao su. So với quy mô của các công ty khác trong ngành thì DORUCO là một công ty tương đối lớn. Với diện tích trên 9000 ha cao su, trong đó hơn 8000 ha đã đưa vào khai thác, sản lượng hàng năm trên 14.000 tấn sản phẩm cao su nguyên liệu các loại. Sản phẩm cao su của Công ty đạt tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc tế. Sản phẩm cao su của Công ty còn được tiêu thụ ở các nước châu Âu (như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Anh, Tây ban nha, Slovakia, …) Hàn quốc, Trung quốc, Mỹ, … qua các khách hàng truyền thống như SMTP (Michelin), Saficalcan (Pháp), Tae Young (Hàn Quốc) và các Công ty khác trong nước. Công ty hiện có 6 Nông trường cao su, 02 nhà máy chế biến chuyên ngành cao su mủ khối và cao su latex. 01 xí nghiệp vật tư, vận tải và xây dựng phục vụ sản xuất chính và Trung tâm Y tế khám và chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên của Công ty và dân trên địa bàn. Ngoài những tiêu chuẩn đảm bảo về cây giống, phương pháp tái canh, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty đã áp dụng những biện pháp quản lý chất lượng nghiêm ngặt nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao về sản phẩm. Hiện nay, Công ty quản lý sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đã được tổ chức QMS (Australia) và QUACERT (Việt Nam) đồng chứng nhận. Ngoài ra bộ phận kiểm phẩm của công ty được Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng Việt Nam (VILAS) công nhận phòng thí nghiệm hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2004. Hiện nay công ty đang áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến nhất để nâng cao chất lượng mủ cao su, đồng thời giảm giá thành mủ cao su đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó giá cao su tự nhiên trên thế giới tăng cao so với những năm trước nên lợi nhuận đạt được rất khả quan.

ビジネス分野

  • Trồng trọt, chế biến nông, lâm sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm;
  • Công nghiệp hóa chất phân bón và cao su;
  • Thương nghiệp buôn bán.
  • Xây lắp dân dụng, công nghiệp và thi công cầu đường bộ;
  • Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng trong và ngoài khu công nghiệp;
  • Đầu tư và kinh doanh địa ốc.

会社沿革

設立日 21/05/1981
経営登録証明書番号 3800100376
経営登録証明書の発行日 12/07/2018
資本金 430,000,000,000
税番号 3800100376
業界&分野 >

  • Công ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú (DORUCO) tiền thân là đồn điền Thuận Lợi của Công ty Michelin – Pháp, được hình thành vào khoảng tháng 06 năm 1927 và được tái thành lập vào ngày 21 tháng 05 năm 1981.
  • Công ty là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp Cao su VN, được thành lập theo Quyết định số: 148/NNTCCB/QĐ ngày 04 tháng 03 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực Phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT).
  • Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 100968 do Trọng tài kinh tế cấp ngày 23 tháng 03 năm 1993 và đăng ký kinh doanh đã được thay đổi lần thứ nhất vào ngày 15 tháng 06 năm 1996 do tăng vốn từ 48.009,6 triệu VNĐ lên 103.344,7 triệu VNĐ, thay đổi lần thứ hai vào ngày 09 tháng 10 năm 2002 do thay đổi tên gọi địa giới hành chính trụ sở Công ty: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

上場情報

上場日 12/07/2018
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 100,000
上場株数 43,000,000
上場総額 430,000,000,000

取締役会

Mai Huỳnh Nhật Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Ngọc Thanh Thành viên HĐQT
Huỳnh Trọng Thủy Thành viên HĐQT
Hồ Cường Thành viên HĐQT
Phạm Phi Điểu Thành viên HĐQT
Huỳnh Minh Tâm Trưởng ban kiếm soát
Trần Thị Thu Thủy Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Minh Trang Thành viên Ban kiểm soát
Hồ Cường Tổng giám đốc
Lưu Minh Tuyến Phó Tổng giám đốc
Huỳnh Trọng Thủy Phó Tổng giám đốc
Phạm Ngọc Huy Kế toán trưởng
Phan Văn Hà Đại diện công bố thông tin