序論

Đối với ngành sản xuất kinh doanh linh kiện và xe đạp hoàn chỉnh, Công ty đã ngừng sản xuất kinh doanh từ năm 2012, đến nay chưa đủ vốn và nhà xưởng để đầu tư sản xuất trở lại. Đối với khu đất tại 279 Nơ Trang Long có diện tích 4.802,9m2 đã được UBNDTP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm với mục đích sử dụng làm văn phòng. Đối với tào nhà trên khu đất tại số 357 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP.HCM ngoài việc tạm đặt làm trụ sở chính của Công ty tại mặt bằng này, Công ty còn tận dụng phần diện tích còn lại để kiếm đối tác mới hợp tác trong lĩnh vực trường học, góp phần đảm bảo nguồn thu ổn định trong tương lai.

ビジネス分野

  • Hợp tác xây dựng dự án thương mại, dịch vụ;
  • Hợp tác với đối tác trong lĩnh vực trường học, nhà kho;
  • Sản xuất, kinh doanh linh kiện và xe đạp hoàn chỉnh;
  • Sản xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí.

会社沿革

設立日 26/03/1985
経営登録証明書番号 0300743380
経営登録証明書の発行日 09/02/2017
資本金 39,437,100,000
税番号 0300743380
業界&分野 >

  • CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị tiền thân là Liên hiệp Xí nghiệp mô tê xe đạp được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-UB ngày 26/3/1985 của UBND TP.HCM
  • Tháng 9/1994 Liên hiệp Xí nghiệp mô tê xe đạp chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe máy và Máy Thành phố HCM theo quyết định số 2825/QĐ-UB-KT Ngày 29/3/1994 của UBND TP.HCM;
  • 6/2003Công ty Xe máy và Máy Thành phố HCM  thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 2078/QĐ-UB ngày 3/6/2003 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án cổ phần hóa Công ty Xe máy và Máy Thành phố HCM ;
  • Ngày 6/1/2005, Công ty chính thức chuyển thành CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu nghị theo Giấy CNĐKKD số 4103003027 do Sở KH và ĐT Tp.HCM cấp ngày 6/1/2005 với VĐL là 16,5 tỷ đồng, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 9/2/2017 với VĐL là 39.437.100.000 đồng;
  • Ngày trở thành công ty đại chúng: 7/8/2017.

上場情報

上場日 09/02/2017
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 12,300
上場株数 3,943,710
上場総額 39,437,100,000

取締役会

Lê Tấn Dương Chủ tịch HĐQT
Võ Hồng Phong Thành viên HĐQT
Hồ Văn Tuấn Thành viên HĐQT
Lương Thị Ánh Nguyệt Thành viên HĐQT
Huỳnh Văn Quang Trung Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thu Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Bích Châu Thành viên Ban kiểm soát
Võ Hồng Phong Tổng giám đốc
Hồ Văn Tuấn Phó Tổng giám đốc
Vũ Cương Quyết Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Kim Thanh Kế toán trưởng
Phạm Thị Ánh Nguyệt Đại diện công bố thông tin