序論

Công ty là doanh nghiệp được thành lập gần 70 năm. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn chú trọng đẩy mạnh công tác đa dạng hóa sản phẩm đưa ra nhiều mẫu mã đẹp, phù hợp với thị thiếu của người tiêu dùng và mỏ rộng hợp tác sản xuất các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp để nâng cao hiệu quản sản xuất kinh doanh. Do vậy, doanh thu hàng năm đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

ビジネス分野

 • Sản xuất giày dép;
 • Sản xuất vali, túi cách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm;
 • Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da;
 • Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị ngành dệt và da giầy;
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị ngành dệt và da giầy;
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn và giầy dép;
 • Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
 • Bán buôn dụng cụ thể dục thể thao;
 • Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Bán buôn phụ liệu may mặc và giầy dép. Bán buôn hóa chất công nghiệp cho ngành công nghiệp dệt, may, da giầy;
 • Bán lẻ hàng may mặc, giầy dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Đại lý, môi giới, đấu giá;
 • Sản xuất sản phẩm hóa chất phục vụ ngành da giầy, may mặc;
 • Sản xuất bao bì từ plastic;
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, da, giầy;
 • Vận tải hàng háo thông thường thuộc ngành da giầy;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Hoạt động tư vấn quản lý;
 • Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và công nghệ ngành dệt máy, da giầy;
 • Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục giầy dép;
 • Cung ứng và quản lý lao động;
 • Giáo dục nghề nghiệp;
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị ngành công nghiệp dệt, may, da giầy;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kinh doanh dịch vụ bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. Dịch vụ quảng cáo bất động sản. Dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc. nhà ở, siêu thị, kho tàng;
 • Xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng công ty kinh doanh;
 • Dịch vụ chuyển giao công nghệ: thuộc sản xuất ngành da giầy.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0100101065
経営登録証明書の発行日 01/10/2015
資本金 77,000,000,000
税番号 0100101065
業界&分野 >

 • Công ty TNHH MTV Giầy Thụy Khuê là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tiền thân là Xí nghiệp X30 được thành lập từ tháng 1/1957 thuộc Cục quân khu - Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng;
 • Năm 1962, Sau khi Sở công nghiệp và Thủ công nghiệp Hà Nội sáp nhập Xí nghiệp Giầy vải kiến thiết vào X30 và chính thức quyết định đổi tên thành Nhà máy Cao su Thụy Khuê;
 • Năm 1970, Xí nghiệp giầy Văn hương được sáp nhập vào Nhà máy, đồng htowfi Nhà máy Cao su Thụy Khuê được đổi tên thành Xí nghiệp Giầy vải Hà Nội;
 • Năm 1989, đổi tên thành Xí nghiệp Giầy vải Thụy Khuê;
 • Năm 1993, đổi tên thành Công ty Giầy Thụy Khuê;
 • Năm 2005, Công ty Giầy Thụy Khuê chuyển thành Công ty TNHH NH MTV Giầy Thụy Khuê;
 • Ngày 1/10/2015, Sở KH và ĐT tp. Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100101065 cấp lần đầu ngày 4/1/2005, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 1/10/2015 với VĐL là 77 tỷ đồng. 

上場情報

上場日 01/10/2015
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 12,000
上場株数 7,700,000
上場総額 77,000,000,000

取締役会

Phạm Quang Huy Thành viên HĐQT
Khương Văn Tuyến Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thanh Hiền Thành viên HĐQT
Đào Thị Sơn Thành viên HĐQT
Lê Thị Tươi Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Kỷ Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Hồng Hà Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Danh Nam Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Quang Huy Tổng giám đốc
Khương Văn Tuyến Phó Tổng giám đốc
Đào Thị Sơn Đại diện công bố thông tin