序論

Công ty có uy tín cao trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh trên lĩnh vực thực hiện sản phẩm công ích giao thông đường bộ. Công tác thực hiện cung ứng, sản phẩm dịch vụ công ích là nhiệm vụ được công ty thực hiện từ ngay sau khi đất nước thống nhất, do vậy công ty có nhiều kinh nghiệm, uy tín trên thị trường trong lĩnh vực này.

ビジネス分野

 • Hoạt động công ích: Duy tu, sửa chữa công trình giao thông. Duy tu, sửa chữa công trình đường thủy. Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi; cây xanh; chiếu sáng, cầu, cống thoát nước, xử lư nước thải;
 • Thi công xây dựng các công trình giao thông; bến bãi; cấp thoát nước;công trình xây dựng dân dụng; công nghiệp; điện; chiếu sáng; bưu điện; cây xanh và công trình thuỷ. Thi công xây dựng các công trình thủy lợi;
 • Vận tải hàng hoá bằng đường bộ: vận tải hàng hoá bằng ô tô;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: dịch vụ rửa xe 2 và 4 bánh;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật: tư vấn xây dựng công trình giao thông nhóm B và C, tư vấn công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Mua bán các loại vật liệu xây dựng chuyên ngành, tín hiệu giao thông. Bán buôn vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước;
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu: sản xuất các loại vật liệu xây dựng chuyên ngành, tín hiệu giao thông. Sản xuất pano phục vụ tuyên truyền an toàn giao thông (không hoạt động tại trụ sở);
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa;
 • Xây dựng nhà các loại: thi công xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng;
 • Thoát nước và xử lư nước thải: thi công các công trình nạo vét, xử lư môi trường nước, nước thải;
 • Phá dỡ: phá dỡ các công trình thi công;
 • Chuẩn bị mặt bằng: san lấp, chuẩn bị mặt bằng;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: Cho thuê xe máy, thiết bị xây dựng;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình, vật liệu xây dựng.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0300460907
経営登録証明書の発行日 15/05/2019
資本金 284,997,640,000
税番号 0300460907
業界&分野 >

 • Năm 1975, Tiền thân công ty là Khu cầu đường Chợ Lớn, được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập;
 • Năm 1978, Khu cầu đường Chợ Lớn được đổi tên thành Công ty cầu đường nội thành.
 • Năm 1981, UBND Thành phố ra Quyết định số 271/QĐ-UB đổi tên Công ty cầu đường nội thành là Xí nghiệp công trình giao thông số 1;
 • Năm 1992, UBND Thành phố ra Quyết định số 2081/QĐ-UB ngày 11/08/1992 thành lập Khu Quản lý công trình giao thông công chánh trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp cầu phà và Xí nghiệp Công trình giao thông số 1;
 • Năm 1997, căn cứ Quyết định số 6590/QĐ-UB-KT ngày 19/11/1997 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Quản lý công trình giao thông công chánh được chuyển thành Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn với tổng vốn Nhà nước là 5.646.002.343 đồng;
 • Năm 2010, căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 12/03/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Quản lý Công trình Giao thông Sài Gòn thành Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty đã chính thức chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH kể từ ngày 26/08/2010 theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với vốn điều lệ 60.300.000.000 đồng;
 • Năm 2012, VĐL nâng lên 97.361.500.000 đồng;
 • Ngày 01/02/2016, Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Ngày 05/05/2016, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo giấy CNĐKDN số 0300460907 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/05/2016, với mức VĐL là 280 tỷ đồng.

上場情報

上場日 15/05/2019
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,500
上場株数 28,499,764
上場総額 284,997,640,000

取締役会

Huỳnh Minh Anh Chủ tịch HĐQT
Hoàng Anh Giao Thành viên HĐQT
Trần Thanh Hưng Thành viên HĐQT
Võ Anh Tú Thành viên HĐQT
Nguyễn Danh Thụ Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Đức Trưởng ban kiếm soát
Bùi Thống Nhất Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Ngọc Hưng Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Anh Giao Tổng giám đốc
Nguyễn Hoàng Thái Phó Tổng giám đốc
Võ Văn Sơn Phó Tổng giám đốc
Võ Anh Tú Phó Tổng giám đốc
Phan Minh Hải Lăng Phó Giám đốc
Phan Thị Tú Trinh Kế toán trưởng
Hoàng Anh Giao Đại diện công bố thông tin