序論

ビジネス分野

  • Kinh doanh nhà
  • Công trình dân dụng
  • Công trình công nghiệp
  • Công trình giao thông
  • Công trình thủy điện
  • Xuất nhập khẩu máy – thiết bị
  • Tư vấn thiết kế
  • Thông tin quảng cáo

会社沿革

設立日 09/10/1990
経営登録証明書番号 0100283802
経営登録証明書の発行日 16/08/2022
資本金 2,446,058,980,000
税番号 0100283802
業界&分野 >

Năm 1990: Công ty Xây dựng Hà Đô được thành lập, thuộc Bộ Quốc phòng;

Năm 1996: Công ty Xây dựng Hà Đô sát nhập với Công ty Thiết bị cơ điện theo Quyết định số 514/QĐQP ngày 18/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lấy tên gọi chung là Công ty Hà Đô

Năm 2004: Theo chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp tại Quyết định số 163/2004/QĐ-BQP ngày 09/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công ty Hà Đô được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Hà Đô.

Đây có thể được coi là nốt son đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Công ty, khẳng định chiến lược kinh doanh đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty trong giai đoạn mở rộng và phát triển kinh doanh theo định hướng: đầu tư kinh doanh đa ngành theo mô hình Tập đoàn.

Giai đoạn 2005 – 2010:

Với lợi thế là đơn vị có truyền thống nghiên cứu khoa học quốc phòng, đội ngũ cán bộ của Công ty không ngừng lớn mạnh và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời, các lĩnh vực kinh doanh của Công ty cũng liên tục được mở rộng: thi công xây lắp dân dụng và công nghiệp (Công trình nhà, kho xưởng, cầu, đường hầm, đường bộ, lắp máy điện nước, thiết bị công nghiệp - tự động hóa); tư vấn thiết kế - xây dựng; đầu tư kinh doanh hạ tầng công nghiệp; đầu tư xây dựng các khu đô thị, đầu tư khai thác các khách sạn – nhà hàng; đầu tư vận hành khai thác các nhà máy thủy điện,…

Với nhu cầu phát triển và quản lý chuyên sâu, các Công ty thành viên và các Công ty liên doanh của Công ty Cổ phần Hà Đô lần lượt được thành lập, đảm nhiệm các lĩnh vực kinh doanh chuyên biệt. Cho tới tháng 5/2008, Công ty Cổ phần Hà Đô đã có 7 Công ty cổ phần thành viên và 2 Công ty cổ phần liên doanh, hoạt động theo mô hình Tập đoàn, lấy tên gọi chính thức là Tập đoàn Hà Đô.

Sau 18 năm phấn đấu không ngừng, cho tới nay Tập đoàn Hà Đô đã đạt được những thành công đáng tự hào, tọa tiền đề cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ tiếp theo: giai đoạn hội nhập sâu với nền kinh tế quốc tế

上場情報

上場日 16/08/2022
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 86,000
上場株数 244,605,898
上場総額 2,446,058,980,000

取締役会

Nguyễn Trọng Thông Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Tô Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Trọng Minh Phó Chủ tịch HĐQT
Hoàng Đình Hùng Thành viên HĐQT
Lê Xuân Long Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Mạnh Thành viên HĐQT
Lê Xuân Tuấn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Cương Phó Tổng giám đốc
Chu Tuấn Anh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Trọng Minh Phó Tổng giám đốc
Chu Tuấn Anh Kế toán trưởng
Nguyễn Trọng Minh Đại diện công bố thông tin