序論

Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang được chia tách từ Công ty cấp thoát nước tỉnh Cần Thơ vào đầu năm 2004. Hiện thời lúc đó trên địa bàn tỉnh có 3 nhà máy. Cho đến nay, số lượng này đã tăng lên 10 nhà máy và đều do công ty trực tiếp quản lý và khai thác với tổng công suất lên đến 22.500m3/ngày/đêm. Có thể thấy, tại tỉnh Hậu Giang, công ty là đơn vị duy nhất thực hiện chức năng sản xuất và phân phối nước sạch cho các hộ dân cư. Hiện tại, Công ty đang nỗ lực không ngừng nâng cấp, mở rộng hệ thống ống phân phối nước và chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh.

ビジネス分野

  • Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ và thương mại. Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. Khảo sát và thiết kế hệ thống cấp thoát nước công suất 20.000m3/ngày đêm;
  • Sản xuất và kinh doanh thiết bị vật tư ngành nước;
  • Xây dựng công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông. Duy tu xây lắp điện trung và hạ thế, lắp đặt các hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và dân dụng. Xây dựng sửa chữa công trình đô thị, giao thông cầu đường. Quản lý các công trình công cộng, vệ sinh phân rác, cây xanh công viên, xây cảnh;
  • Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách theo hợp đồng. Quảng cáo và cho thuê quảng cáo.

会社沿革

設立日 05/01/2004
経営登録証明書番号 1800544868
経営登録証明書の発行日 28/09/2022
資本金 248,782,910,000
税番号 1800544868
業界&分野 >

  • Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang được thành lập theo quyết định số 20/2004/QĐ-UB ngày 5/1/2004 của UBND lâm thời tỉnh Hậu Giang trên cơ sở chia tách từ Công ty Cấp nước Cần Thơ;
  • Ngày 29/6/2004, Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang được sáp nhập với Ban Công trình đô thị thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 841/QĐ-CT.UB ngày 29/6/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang, đồng thời đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang;
  • Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 14/9/2010 Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND;
  • Ngày 16/7/2011, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang chuyển đổi thành CTCP Cấp Thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND và chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức CTCP theo Giấy ĐKKD  số 1800544868 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 29/7/2016 do Sở KH và ĐT tỉnh Hậu Giang cấp với VĐL đăng ký là 174.788.350.000 đồng;
  • Ngày trở thành công ty đại chúng: 6/12/2013

上場情報

上場日 28/09/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 15,500
上場株数 24,878,291
上場総額 248,782,910,000

取締役会

Huỳnh Thông Minh Chủ tịch HĐQT
Quách Minh Hiển Thành viên HĐQT
Bùi Trọng Lực Thành viên HĐQT
Vũ Minh Đức Thành viên HĐQT
Huỳnh Trung Tín Thành viên HĐQT
Cao Thế Khải Thành viên HĐQT
Lý Thanh Quang Trưởng ban kiếm soát
La Thụy Phiểng Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Thị Thu Oanh Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Trọng Lực Tổng giám đốc
Cao Thế Khải Phó Tổng giám đốc
Quách Minh Hiển Phó Tổng giám đốc
Lê Hoàng Thấm Phó Tổng giám đốc
Trần Hồng Đăng Kế toán trưởng
Ninh Quốc Tuấn Đại diện công bố thông tin