序論

Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình đóng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Lĩnh vực chính của HRC tập trung vào trồng cây cao su, khai thác, thu mua và chế biến mủ cao su. Công ty có diện tích trồng cây cao su: 5.031,45 ha cùng 01 nhà máy sơ chế mủ cao su với công suất sơ chế 6.000 tấn/năm (theo BCB 2006). Ngoài việc chế biến sản phẩm của Công ty, Nhà máy còn thực hiện gia công cho các công ty khác và thu mua mủ của các hộ cao su tiểu điền trên địa bàn huyện Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu. Doanh thu chính của HRC đến từ bán mủ cao su (chiếm trên 90% năm 2006). Thị trường xuất khẩu trực tiếp hoặc uỷ thác xuất khẩu của công ty bao gồm các nước thuộc Châu Á, Châu Âu, và Châu Mỹ. Đặc biệt, Trung Quốc và Đài Loan là những khách hàng thường xuyên của Công ty, gần 1/3 sản lượng hàng năm được xuất khẩu trực tiếp sang các nước này.

ビジネス分野

会社沿革

設立日 20/11/1981
経営登録証明書番号 3500657173
経営登録証明書の発行日 03/10/2022
資本金 302,066,220,000
税番号 3500657173
業界&分野 >

上場情報

上場日 03/10/2022
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 142,000
上場株数 30,206,622
上場総額 302,066,220,000

取締役会

Trần Khắc Chung Chủ tịch HĐQT
Bùi Phước Tiên Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Quang Thành viên HĐQT
Võ Văn Tuấn Thành viên HĐQT
Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT
Trần Minh Đợi Trưởng ban kiếm soát
Hoàng Quốc Hưng Thành viên Ban kiểm soát
Huỳnh Thị Ngọc Thu Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Quang Tổng giám đốc
Vũ Quang Khải Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Chơn Cường Kế toán trưởng
Nguyễn Chơn Cường Đại diện công bố thông tin