序論

Đối với các công ty thuần về hoạt động thương mại sắt thép phế liệu, thì Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội là một trong những công ty có uy tín và là đối tác đáng tin cậy đối với khách hàng. Chúng tôi đánh giá nghành sắt thép phê liệu vẫn là ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt, do nhu cầu đầu vào của các đơn vị sản xuất thép trong nước là rất lớn so với quy mô đầu ra hiện tại của Công ty. Vì vậy, trong các năm tới, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để nâng cao sản lượng qua đó nâng quy mô doanh thu và lợi nhuận.

ビジネス分野

  • Bán buôn phế liệu kim loại, phi kim loại.

会社沿革

設立日 08/11/2013
経営登録証明書番号 0106358846
経営登録証明書の発行日 06/10/2022
資本金 157,499,940,000
税番号 0106358846
業界&分野 >

  • Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/11/2013, với mức vốn điều lệ ban đầu là mười (10) tỷ đồng và được góp bởi ba (03) cổ đông sáng lập;
  • Cùng với đó là mục tiêu gia tăng quy mô hoạt động, tháng 11 năm 2019 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/11/2019 với mức vốn điều lệ mới;
  • Ngày 16/12/2020, Công ty được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận công ty đại chúng theo công văn số 7369/UBCK-GSĐC.

上場情報

上場日 06/10/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,500
上場株数 15,749,994
上場総額 157,499,940,000

取締役会

Nguyễn Thị Quyên Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Quân Thành viên HĐQT
Trần Bá Dũng Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Quân Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Quyên Phó Tổng giám đốc
Hoàng Lệ Nga Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Hà Hưng Đại diện công bố thông tin