序論

ビジネス分野

  • Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu trực tiếp.
  • Sản xuất và kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai
  • Sản xuất, gia công và kinh doanh các loại thép hình và cấu kiện bê tông đúc sẵn
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông, điện dân dụng, điện cơ mỏ
  • Kinh doanh khác: Xăng dầu, đầu tư du lịch, khảo sát đo đạc địa hình, thiết kế mỏ, thi công giếng khoan, khai thác nước ngầm

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 3700148825
経営登録証明書の発行日 17/03/2022
資本金 766,312,020,000
税番号 3700148825
業界&分野 >

Tiền thân Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương là Công ty Khai thác và Xuất khẩu Khoáng sản tỉnh Sông Bé được thành lập theo quyết định số 62/QĐ-UB ngày 13/01/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé

Năm 1997, khi tỉnh Sông Bé được chia tách thành hai tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước. Công ty Khai thác và Xuất khẩu Khoáng sản tỉnh Sông Bé được đổi tên thành Công ty Khai thác và Xuất khẩu Khoáng sản tỉnh Bình Dương, theo quyết định số 568/QĐ-UB ngày 01/03/1997 của UBND tỉnh Bình Dương

Cuối năm 2000, Công ty Khai thác và Xuất khẩu Khoáng sản tỉnh Bình Dương đổi tên thành Công ty Khoáng sản và xây dựng Bình Dương, theo quyết định số 179/2000/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của UBND tỉnh Bình Dương và đây cũng là tên gọi chính thức của Công ty cho đến nay.

上場情報

上場日 17/03/2022
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 42,000
上場株数 73,631,202
上場総額 736,312,020,000

取締役会

Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Quốc Phòng Thành viên HĐQT
Lê Hoài Nam Thành viên HĐQT
Trần Đình Hà Thành viên HĐQT
Tôn Thất Diên Khoa Thành viên HĐQT
Hoàng Nguyên Bình Thành viên HĐQT
Trần Hoàng Anh Thành viên HĐQT
Trần Đình Hà Tổng giám đốc
Đặng Quang Thung Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hoành Sơn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Quốc Phòng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hoàng Tâm Kế toán trưởng
Nguyễn Quốc Phòng Đại diện công bố thông tin