序論

CÔng ty quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Trước năm 2013, Công ty có trên 800 lao động, với diện tích cao su khai thác trên 1.300 ha và sản lượng mủ cao su khô trên 1500 tấn. Mỗi năm, Công ty thu được hàng nghìn tấn cao su. Xét về quy mô, năng suất lao động, sản phẩm, mức độ đầu tư vào công nghệ, trình độ quản lý, sản xuất, số lượng người lao động của Công ty thì vị thế của Công ty khá tương đồng với một số doanh nghiệp khác cùng ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. So với các công ty khác trong ngành trên cả nước thì còn nhỏ bé.

ビジネス分野

  • Trồng, chăm sóc cây cao su, Cưa xẻ và chế biến gỗ cao su, gỗ thông và gỗ rừng trồng;
  • Chế biến mủ cao su;
  • Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh;
  • Trồng cây gia vị, cây dược liệu.

 

会社沿革

設立日 24/12/1960
経営登録証明書番号 3100114609
経営登録証明書の発行日 27/04/2020
資本金 82,300,670,000
税番号 3100114609
業界&分野 >

  • CTCP Lệ Ninh tiền thân là Nông trường Quốc doanh Lệ Ninh được thành lập ngày 24/12/1960;
  • Ngày 10/4/1998, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 06/1998/QĐ-UBND thành lập Công ty cao su Lệ Ninh trên cơ sở Nông Trường Lệ Ninh;
  • Ngày 21/12/2004, UBND tỉnh Quảng Bình, có quyết định số 91/2004/QĐ-UBND đổi tên Công ty Cao su Lệ Ninh thành Công ty Lệ Ninh;Ngày 29/6/2010, Chuyển Công ty Lệ Ninh thành Công ty TNHH MTV Lệ Ninh;
  • Ngày 1/10/2017, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP theo Giấy CNĐKKD số 3100114609 do Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Bình cấp ngày 1/10/2017 với VĐL là 94.570.660.000 đồng. Đến nay Công ty đã giảm VĐL xuống 82.300.670.000 đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: Tháng 10/2017.

上場情報

上場日 27/04/2020
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,000
上場株数 8,230,067
上場総額 82,300,670,000

取締役会

Nguyễn Mậu Hào Chủ tịch HĐQT
Lê Thanh Hùng Thành viên HĐQT
Trần Công Văn Thành viên HĐQT
Phạm Ngọc Thành Thành viên HĐQT
Lê Doãn Hiếu Thành viên HĐQT
Lê Hồng Sơn Trưởng ban kiếm soát
Lê Tùng Định Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Liên Thành viên Ban kiểm soát
Lê Thanh Hùng Giám đốc
Trần Công Văn Phó Giám đốc
Nguyễn Mậu Hào Phó Giám đốc
Lê Doãn Hiếu Kế toán trưởng