序論

Qua hơn mười năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở dạy nghề nhỏ, đến nay Lập Phương Thành đã trở thành Trung tâm hàng đầu tại Hải Dương với đầy đủ cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc gia, là đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe đạt cả 2 tiêu chí chất lượng và số lượng học viên đào tạo / năm. Lưu lượng hiện nay đơn vị được cấp phép là 2.999 học viên với quy mô đào tạo khoảng 8.600 học viên học lái xe ô tô các hạng B1, B2, C và 5.000 học viên học lái xe mô tô hạng A1 trong một năm.

ビジネス分野

  • Đào Tạo, sát hạch lai xe cơ giới.
  • Kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng.

会社沿革

設立日 04/02/2002
経営登録証明書番号 0800258431
経営登録証明書の発行日 01/06/2022
資本金 120,000,000,000
税番号 0800258431
業界&分野 >

  • Ngày 4/2/2002, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành được thành lập theo Giấy CNDKKD số 0402000094 do Sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu với VĐL là 4.785.413.000 đồng.
  • Ngày 17/3/2008, Công ty chính thức chuyển đổi thành CTCP theo Giấy CNĐKKD số 0800258431 do Sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương cấp với VĐL là 6 tỷ đồng.
  • Ngày 5/3/2012, VĐL công ty nâng lên 40 tỷ đồng.
  • Ngày 24/12/2019, VĐL nâng lên 80 tỷ đồng.
  • Ngày trở thành công ty đại chúng: 31/12/2020.

上場情報

上場日 01/06/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,600
上場株数 12,000,000
上場総額 120,000,000,000

取締役会

Nguyễn Xuân Mạnh Chủ tịch HĐQT
Phan Quang Tiệp Thành viên HĐQT
Tạ Thanh Phương Thành viên HĐQT
Phạm Anh Tuấn Thành viên HĐQT
Vũ Văn Thành Thành viên HĐQT
Tạ Thanh Phương Tổng giám đốc
Vũ Văn Mác Kế toán trưởng
Phạm Thị Kim Ngân Đại diện công bố thông tin